Další díl a další hrad. Tentokrát zamíříme do Středočeského kraje, kde se nachází hrad Křivoklát.

Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století. Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským.

[zdroj] [zdroj2] [zdroj3]